Wanneer komt mijn huishoudhulp?

Feestdagen? Verlofdagen? Vervangingen? Raak je er geen wijs meer aan uit? Hier sommen we voor jou alles wat je moet weten nog eens op.

Huishoudhulp het hele jaar door

Al onze medewerkers hebben vaste arbeidscontracten. Dit betekent dat ze het hele jaar door bij jou langs komen, met uitzondering van betaalde feestdagen, betaald verlof of gebeurlijke ziekteperiodes

Indien je geen huishoudhulp wenst door bepaalde omstandigheden (bv. u wordt opgenomen in het ziekenhuis), vragen wij ons dit zeker 14 dagen op voorhand te melden, zo kunnen we jouw huishoudhulp ergens anders inzetten.
 
Wanneer onze huishoudhulp niet moet langskomen in de maanden juli en/of augustus, vragen wij het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Jouw huishoudhulp zal je een exemplaar bezorgen in de loop van het voorjaar.
 
Wij vragen je niet zomaar af te bellen. Zo garanderen wij onze huishoudhulpen een standvastige werkgelegenheid. Indien je te laat afbelt of de huishoudhulp kan niet binnen, betekent dit voor onze medewerkers onverwacht loonverlies. Wij kunnen niet instaan voor dit loonverlies en behouden ons het recht voor de klant toch de niet gepresteerde uren aan te rekenen.
Image Schoonmaakmateriaal

Betaalde feestdagen

Op betaalde feestdagen komt jouw huishoudhulp niet. Hieronder sommen we even voor welke dagen dit geldt:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Paasmaandag
  • Dag van de arbeid (1 mei)
  • O.L.H. Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

Opgelet: een feestdag die in het weekend valt, wordt altijd opgenomen de eerstvolgende werkdag.

Betaald verlof

Jouw huishoudhulp zal je tijdig inlichten wanneer haar/zijn vakantieperiode valt. Wens je tijdens dit verlof een vervanging, gelieve ons daar dan tijdig van te verwittigen. Wij doen ons uiterste best om voor vervanging te zorgen.
 
Opgelet: Wij kunnen nooit garanderen dat we telkens dezelfde vervangpersoon kunnen sturen wanneer jouw huishoudhulp in verlof is.
 
In de kerst- en eindejaarsperiode wordt er niet in vervanging voorzien. In het voorjaar krijgt u telkens een infoblad via uw huishoudhulp met de concrete info en data.

help, mijn huishoudhulp is ziek!

Wanneer jouw huishoudhulp door ziekte niet kan komen, word je zo snel mogelijk verwittigd door de huishoudhulp zelf. Wanneer er een verlenging van ziekte komt, word je door ons zelf verwittigd en zoeken we samen met jou naar een oplossing. 
Indien je vervanging wenst, laat het ons dan zeker weten. We doen ons uiterste best om zo vlug mogelijk in vervanging te voorzien.